T I L T S

 Par mums

alt:

SIA „Tilts” – tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu un citu inženierbūvju uz autoceļiem un dzelzceļiem projektēšanas, celtniecības un rekonstrukcijas specializēta kompānija, izveidota 1989.gada martā.

Kopš firmas dibināšanas ir uzbūvēti un rekonstruēti vairāk kā 340 objekti Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas Ziemeļrietumos.

Uz šodienu firmas apgrozījumu sastāda ap 18 miljoniem latu gadā.

Veicam darbu veikšanas projektu izstrādi, sarežģītu palīgbūvju, palīgierīču un aprīkojumu izstrādi.

Pastāvīgi un plānveidīgi veltam uzmanību kompānijas darbinieku apmācīšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai. Personāla apmācība jaunu tehnoloģiju un progresīvu materiālu pielietošanā sākas struktūrvienībās un tālāk turpinās kursos, mācību iestādēs u.c.

Ražojam betonu, stiegrojuma karkasus, izbūvējam pāļu pamatus, sniedzam transporta pakalpojumus.

Vides politika

Kompānijas vislielākā prioritāte ir apkārtējās vides aizsardzība. Kompānija pieprasa, lai visas nepieciešamās procedūras apkārtējās vides aizsardzībai tiktu izpildītas. Šādām procedūrām jābūt prioritārām virs visiem komerciāliem labumiem.

Politika SIA „Tilts” apkārtējās vides jomā tiek nodrošināta ar kompānijas centieniem:

  • integrēt apkārtējās vides vadību ar biznesa aktivitāti;
  • atbilst likumdošanas prasībām par ekoloģiju;
  • uzstādīt mērķa un plānotos ekoloģiskos rādītājus;
  • noteikt un kontrolēt organizācijas darba ekoloģiskos aspektus, ar to samazinot savu iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, un tieši - veikt uzskaiti elektroenerģijas, materiālu, ķīmisko vielu patēriņam, utilizēt atkritumus u.t.t.;
  • pēc iespējas palielināt materiālu otrreizēju pielietošanu / atkritumu pārstrādi;
  • pilnveidot zināšanas ekoloģisko aspektu vadības jomā, līdz ar to radot visu darbinieku pozitīvu attieksmi pret to;
  • pastāvīgi apmācīt personālu apkārtējās vides aizsardzības jautājumos;
  • pirms jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešanas, sākotnēji noteikt to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Zināšanu un pieredzes uzkrāšana, savu iespēju robežās, tiks izmantota tehnoloģisko procesu un resursu ekonomijas nepārtrauktai pilnveidošanai, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinātu darbības atbilstoši likumdošanas prasībām.

 


tālrunis: +371 67467919, fax: +371 67466159, e-mail: sekretare@tilts.lv  


 

era