T I L T S

 Atsauksmes

LATVIJAS AUTOCEĻU DIREKCIJA

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība
LATVIJAS AUTOCEĻU DIREKCIJA
Bauskas pilsētā, veicot jauna tilta pār upi Mēmele celtniecību, SIA "Tilts", kā ģenerāluzņēmējs izpildīja ievērojamus darbu apjomus ļoti īsos termiņos, nepārtraucot transporta kustību uz automaģistrāles Tallina - Rīga - Viļņa.

Laika periodā no 1999.gada marta līdz 2000.gada augustam pilnībā tika rekonstruēti tilta balsti, izbūvēta jauna spriegota nepārtrauktas sistēmas laiduma konstrukcija, pirmo reizi Baltijā, pielietojot PERI vienlaidu turas.

SIA "Tilts" un SIA "Viadukts" kopīgais darbs visās tilta celtniecības stadijās, ieskaitot darbu izpildi, speciālu palīgiekārtu un palīgierīču projektēšanu, precīzu darba veikšanas organizāciju balstu un laidumu celtniecības procesos, Eiropas celtniecības standartu ievērošanu, Jāva nodrošināt PHARE līdzfinansētā līguma izpildi noteiktajos termiņos un ar augstu kvalitāti, ko atzinīgi novērtēja PHARE speciālisti.

<<< atpakal atsauksme saraksta

 


tālrunis: +371 67467919, fax: +371 67466159, e-mail: sekretare@tilts.lv  


 

era