T I L T S

 Tirdzniecība

Firma piedāvā piegādei:

 • visu marku līdz B60 preču betonu
 • monolītus laidumus ar iepriekšēju spriegojumu
 • autoceļu, dzelzceļu tiltu un satiksmes pārvadu dzelzsbetona konstrukcijas
 • rāmju – nepārtrauktās sistēmas laiduma autoceļu bloki ar garumu līdz 23m
 • laiduma dzelzsbetona plātnes ar garumu līdz 16,5m dzelzceļa objektiem
 • tiltu bezbalasta klātnes dzelzsbetona plātnes
 • dzelzsbetona taisnstūra posmi caurulēm un lopu ceļiem zem uzbēruma
 • dzelzsbetona konstrukcijas tiltu un satiksmes pārvadu brauktuvju aprīkošanai, kā arī konusu un nogāžu stiprināšanai
 • prizmatiski pāļi
 • dzelzceļa pārbrauktuvju plātnes
 • saliekamā dzelzsbetona dažādi veidi
 • metālkonstrukcijas
 


tālrunis: +371 67467919, fax: +371 67466159, e-mail: sekretare@tilts.lv  


 

era