T I L T S

 Pāļu pamatu izbūves darbi

Urbšanas agregāti BAUER BG-15, BG-24 un BG-28 dod iespēju atsevišķi izveidotam pāļu pamatu izbūves iecirknim ierīkot urbpāļus O 620, 880 un 1300 mm līdz 32 m garumā, CFA pāļus O 550 mm līdz 18 m garumā un vietas pāļus O 450 un 510 mm bez grunts izņemšanas līdz 21 m garumā.

Mūsdienīga urbšanas tehnika ļauj veikt pāļu izbūves darbus veco ēku tuvumā, kur dinamiskā pāļu dzīšana ir aizliegta, lai izvairītos no plaisu rašanos.

Uzņēmums sniedz arī prizmatisko pāļu 300x300 un 350x350 mm līdz l=12 m izgatavošanas un dzīšanas, un rievsienas iegremdēšanas pakalpojumus

 


tālrunis: +371 67467919, fax: +371 67466159, e-mail: sekretare@tilts.lv  


 

era