T I L T S

 Atsauksmes

BAUSKAS PILSĒTAS DOME

Latvijas Republika
BAUSKAS PILSĒTAS DOME
Koka tilts par Mēmeles upi Bauskā tika uzbūvēts 1915.gadā, pēdējo reizi rekonstruēts 1960.gadā. Automaģistrāle Viļņa- Bauska- Rīga- Tallina ir ļoti noslogota un tiltam radās nopietni betona konstrukciju bojājumi, tas varēja sagrūt. Bez tam vecā tilta brauktuves platums 7 m praktiski vairs neatbilda pieaugošās transporta plūsmas prasībām.

Konkursā par tilta rekonstrukciju, kuru izsludināja bezpeļņas organizācija valsts a/s "Latvijas Autoceļu direkcija" uzvarēja SIA "Tilts", kam tika uzdots šis atbildīgais darbs.

Kontraktā noteiktajos termiņos no 1999.gada marta līdz 2000.gada augustam tika veikti tehniskā jomā sarežģīti un materiālietilpīgi darbi- tilta balstu rekonstrukcija un uz vietas iepriekš spriegota plātņu laiduma būvēšana, brauktuves platuma paplašināšana līdz 14 m, ar 1,5 m platām ietvēm abās pusēs.

Tilta stadiju būvniecība, ļāva nepārtraukt transporta kustību, t.i, nodrošināt ne tikai tranzītu, bet arī baušķenieku pārvietošanos,

SIA "Tilts" un SIA ''Viadukts" kopīgais precīzais darbs visās tilta celtniecības stadijās (no darba izpildes projekta detaļizstrādes līdz balstu un laiduma būvniecības sarežģīto darba procesu izpildei) augsto Eiropas normu kvalitātes prasību ievērošana ļāva celtniekiem nodrošināt kontrakta ar PHARE izpildīšanu noteiktajos termiņos.

Priekšsēdētājs
J.Teikmanis

<<< atpakal atsauksme saraksta

 


tālrunis: +371 67467919, fax: +371 67466159, e-mail: sekretare@tilts.lv  


 

era