T I L T S

 Atsauksmes

Rīgas Dome

RIGAS DOME
SATIKSMES DEPARTAMENTS
SIA "Tilts" laika posmā no 1998.gada līdz 2002.gadam, izpildot pilsētas pasutījumu ir veicis tiltu un satiksmes pārvadu remonta darbus.

SIA "Tilts" 1998.-1999 gadā veica remonta darbus satiksmes pārvadam par dzelzceļu Brīvības ielā. Izpildīti metāla margu restaurācijas darbi, paaugstināto brauktuves apmales akmeņu izbūve, ietves konstrukcijas remonts, balstu un laiduma konstrukcijas betona virsmu remonts dzelzceļa zonā (plaisu injicēšana, torkretēšana).

1999.gadā veikti remonta darbi tiltam par Zunda kanālu Balasta dambī, izbūvējot jaunu dzezlzsbetona laiduma konstrukciju.

2000.gadā veikti remonta darbi tiltam par Sarkandaugavu Ganību dambī, izbūvējot jaunu iekārta dzelzsbetona laiduma konstrukciju.

2000.-2001.gadā veikti satiksmes pārvada pār dzelzceļu Kalnciema ielā remonta darbi. Realizēts tilta brauktuves remonts, veicot laidumu apvienošanu un samazinot deformācijas šuvju skaitu. Veikts balstu un laiduma konstrukcijas remonts.

2002.gadā SIA "Tilts" veicis remonta darbus 4 estakādēm Zaķusalā Salu tilta kompleksā un kā apakšuzņēmējs Akmens tilta remonta darbus (2.kārta - laiduma konstrukcija un balsti). Akmens tiltam veikta metāla laiduma konstrukcijas tīrīšana, pastiprināšana un krāsošana, balstu un brauktuves dzelzsbetona plātnes remonts.

Veikto tiltu un estakāžu remonta darbu kvalitāte ir laba un atbilst Latvijā spēkā esošajiem standartiem, celtniecības normām un noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Darbi veikti pilsētas centrā, sarežģitos apstākļos, nepārtraucot autotransporta satiksmi.

Darbi izpildīti kvalitatīvi, līgumā noteiktajos termiņos un iekļaujoties tāmes izmaksās.

Direktors
I.Zarumba
Binde 7012727

<<< atpakal atsauksme saraksta

 


tālrunis: +371 67467919, fax: +371 67466159, e-mail: sekretare@tilts.lv  


 

era